Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 23 310 29 932

Η εταιρεία μας

Γεωφορία

Η εταιρεία ΓΕΩΦΟΡΙΑ ξεκίνησε το 1994 στη Βέροια από μία μικρή ομάδα γεωπόνων με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους δενδροκαλλιεργητές της περιοχής της Ημαθίας.

Με το πέρασμα των χρόνων η ομάδα ενισχύθηκε με νέα ικανά στελέχη και ανέπτυξε σημαντικές συνεργασίες με εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα.

Σήμερα διακρίνεται για την παρουσία της στην εξέλιξη των δενδροκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας παρέχοντας γεωργικά εφόδια αλλά κυρίως τεχνογνωσία ,δίνοντας την δυνατότητα σε ομάδες αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς να
πετύχουν υψηλούς στόχους.

Εγκαταστάσεις

Διεύθυνση!

Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΣΗΣ
Τ.Κ.59132, Βέροια
Ημαθία

 23310 29 932
 www.geoforia.com
 geoforia@otenet.gr